Grafika

Finał Gminnego Tęczowego Konkursu Recytatorskiego „ Jan Brzechwa dzieciom”
w przedszkolu „Tęczowa Dolina” w Leśnej.
11 kwietnia w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina” w Leśnej odbył się Finał Gminnego Tęczowego Konkursu Recytatorskiego „Jan Brzechwa dzieciom”.
Organizatorem konkursu było Niepubliczne Przedszkole w Leśnej Centrum Opieki i Rozwoju „Tęczowa Dolina”.
Do udziału w imprezie zaproszono wszystkie przedszkola z Gminy Leśna. Do II etapu przystąpiło 13 uczestników, którzy zostali wyłonieni w drodze eliminacji wewnątrzprzedszkolnych. W konkursie uczestniczyły dzieci z Miejskiego Przedszkola w Leśnej, przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Leśne Elfiki”, dzieci z przedszkola w Stankowicach i Grabiszycach oraz gospodarze – przedszkolaki z „Tęczowej Doliny”. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: 4- latki, 5- latki i 6- latki. Występy młodych artystów oceniała powołana niezależna Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca: Pani Beata Czeczot –dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, Pani Anna Bierła – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, Pani Bożena Kuryś – pracownik Biblioteki Miejskiej w Leśnej oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku – Wiktoria Stelzer. Dzieci z wielkim zaangażowaniem deklamowały przygotowane wiersze Jana Brzechwy, prezentując wysoki poziom artystyczny. Atmosfera podczas finału była niezwykle przyjazna i miła. W przerwach wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych przygotowanych przez nauczycielki z “ Tęczowej Doliny”. Był też słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów konkursu. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.
W kategorii dzieci 4- letnie: I miejsce – Nadia Szmyd z Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” II miejsce – Karol Rozbicki z Niepublicznego Przedszkola „Leśne Elfiki” III miejsce- Michał Mocek z Przedszkola w Stankowicach
W kategorii dzieci 5- letnie: I miejsce – Julia Hylińska z Niepublicznego Przedszkola „Leśne Elfiki”, II miejsce – Miłosz Homiński z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej, III miejsce- Hanna Dźbik z Przedszkola w Stankowicach
W kategorii dzieci 6- letnie: I miejsce – Kalina Stefańska z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej, II miejsce – Mateusz Pawliński z „Tęczowej Doliny”, III miejsce- Mikołaj Małek z „Leśnych Elfików”
SERDECZNIE IM GRATULUJEMY!!!
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
Laureatom wręczono dodatkowo piękne statuetki z wizerunkiem kaczki – wykonane przez przedszkolaków i nauczycieli z „Tęczowej Doliny”. Pani Dyrektor Dorota Bałaban omawiając wyniki, podkreśliła bardzo wysoki i niezwykle wyrównany poziom recytacji wszystkich dzieci. Komisja konkursowa miała więc bardzo trudne zadanie!!! Organizator zapewnił dodatkowe nagrody dla najlepszych recytatorów, bez względu na wiek. Otrzymali je: Julia Hylińska, Kalina Stefańska i Mateusz Pawliński. Pani Dyrektor dodała, że wszyscy uczestnicy zasługują na słowa uznania, a szczególne podziękowania należą się nauczycielom i rodzicom przygotowującym małych artystów do występu.
Gminny Tęczowy Konkurs Recytatorski „Jan Brzechwa dzieciom” przebiegał w miłej, serdecznej atmosferze, dostarczając zarówno widzom jak i uczestnikom wielu przyjemnych wrażeń. Był to czas rozwijania umiejętności recytatorskich najmłodszych mieszkańców naszej Gminy spędzony w aurze pozytywnej rywalizacji i wspaniałej zabawy( więcej informacji na stronie WWW.teczowadolina.com.pl)
Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację konkursu oraz przygotowanie dzieci do „recytatorskich rozgrywek’ Serdecznie dziękujemy Nauczycielom, Rodzicom, szczególnie serdecznie dziękujemy Dyrektorom Przedszkoli, którzy przyjęli zaproszenia do udziału placówki w konkursie oraz Komisji Konkursowej, która bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach komisji.
M.Mazur

„Tęczowa Dolina”
organizatorem Tęczowego Konkursu Recytatorskiego
”Jan Brzechwa dzieciom”

Centrum Opieki i Rozwoju „Tęczowa Dolina” Niepubliczne Przedszkole w Leśnej w tym roku wyszło z inicjatywą organizacji międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego. W marcu bieżącego roku dyrektor „Tęczowej Doliny” Pani Dorota Bałaban zaprosiła dyrektorów placówek przedszkolnych z terenu naszej Gminy do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu. Odzew był imponujący, prawie wszystkie przedszkola z terenu naszej gminy chętnie podjęły współpracę . Zgodnie z regulaminem konkursu w przedszkolach do 4 kwietnia 2014r. przeprowadzono eliminacje wewnątrzprzedszkolne. Następnie placówki zgłosiły laureatów I etapu konkursu do eliminacji międzyprzedszkolnych. 11 kwietnia 2014r. w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina” w Leśnej odbył się finał Gminnego Tęczowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: „Jan Brzechwa dzieciom”.
Chęć podejmowania takich działań jest ważnym elementem współpracy przedszkoli z terenu naszej gminy – mówi dyrektor „Tęczowej Doliny” Pani Dorota Bałaban – jesteśmy tu po to, aby kształcić i rozwijać „nasze dzieci”, otwierać przed nimi nowe, nieznane drogi, zachęcać do działania, poznawania świata, poezji… Dziecko uczy się głównie poprzez zabawę , stwórzmy mu więc warunki ku temu, aby bawiąc się zdobywało wiedzę i umiejętności, które wykorzysta w życiu dorosłym. Myślę, że razem możemy więcej, dla dzieci taka integracja jest nowym doświadczeniem. Przedszkolaki z „Tęczowej Doliny” bardzo czekały na ten dzień, kiedy mogły przyjąć w swoim przedszkolu kolegów i koleżanki z innych przedszkoli z terenu naszej Gminy, były mocno zaangażowane w przygotowania do finału Tęczowego Konkursu Recytatorskiego – dodaje Pani dyrektor. Były dumne z tego, że mogą pokazać swoje przedszkole, zaproponować wspólne zabawy oraz oczywiście rywalizować o miano najlepszego recytatora w naszej Gminie. To były naprawdę ważne, nowe doświadczenia dla dzieci, myślę, że nie tylko dla gospodarzy, ale też dla zaproszonych gości, a uśmiechy na dziecięcych twarzach są tego najlepszym dowodem. Nasuwa się więc myśl, że warto w przyszłości podejmować podobne inicjatywy!
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Centrum Opieki i Rozwoju „Tęczowa Dolina” składa serdeczne podziękowania uczestnikom Tęczowego Konkursu Recytatorskiego „Jan Brzechwa dzieciom”: wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie, ich opiekunom, dyrektorom przedszkoli, dyrekcji, nauczycielom i przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku oraz nauczycielom i rodzicom dzieci z „Tęczowej Doliny” .

Powitanie Wiosny

W pierwszym dniu Wiosny długim, kolorowym korowodem z Marzanną w roli głównej, dzieci z Przedszkola „ Tęczowa Dolina „ przemaszerowały uliczkami Leśnej. Przy akompaniamencie tamburyn, bębenków i brzękadełek przypomniały, że już najwyższy czas pożegnać zimę. Dzieci w tym dniu były pięknie przebrane a w ich strojach dominowały kolory wiosny. Pierwszy wiosenny spacer zakończył się w przedszkolnym ogrodzie, gdzie czekało już rozpalone ognisko. Przedszkolaki pożegnały Marzannę, którą w tym roku wykonały z naturalnych materiałów wesołymi okrzykami i piosenkami. Zła bogini została rozebrana a jej poszczególne elementy trafiły do odpowiednich pojemników na śmieci. Harce i zabawy na świeżym powietrzu trwały aż do późnego południa. Niecodzienną atrakcją w tym dniu był także obiad zjedzony na świeżym powietrzu. Pan Franciszek serwował dzieciom pyszne kiełbaski upieczone w ognisku. Teraz z nadzieją oczekujemy słonecznych dni podczas których będziemy bacznie obserwować jak natura budzi się do życia, jakie nastąpią zmiany w otaczającej nas przyrodzie a to wszystko podczas spacerów i zajęć dydaktyczno-wychowawczych w plenerze i ogrodzie przedszkolnym.

BAL KARNAWAŁOWY

W dniu 14 lutego odbyła się w przedszkolu zabawa karnawałowa. Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekały na nadejście tego upragnionego dnia. Przedszkolaki pięknie przebrały się w różnorodne stroje. Na przedszkolnym balu znalazły się więc: królewny, wróżki, biedronki, rycerze, czarodzieje, zwierzątka, piraci i wiele innych postaci bajkowych. Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki, to wszystkie bajkowe postacie z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce-łamańce. Wszyscy świetnie się bawili biorąc udział w tańcach, konkursach i przeróżnych zabawach. Chwilę odpoczynku od karnawałowych wrażeń zapewnił słodki poczęstunek przygotowany przez Panią Dyrektor z okazji Walentynek. Torcik w kształcie serca był pyszny! Jednym słowem zabawa była na 102!!! Dziękujemy dzieciom i rodzicom za przygotowanie pięknych strojów. Kolejna zabawa karnawałowa czeka naszych wychowanków dopiero za rok.

Pokaż stronę:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Grafika
Copyright by Mertuch © 2011-2015